reklam
reklam
hava
DOLAR %
EURO %
GRAM ALTIN %
ÇEYREK A. %
BITCOIN %
SON DAKİKA
reklam
Google News

TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 11.317 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

Son Güncelleme :

28 Kasım 2022 - 10:32

/ 95 kez okundu kez okundu.
reklam
TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 11.317 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK
reklam

 

TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 11.317 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

Yayımlanan ilanda “4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 11.317 sürekli işçi alımı yapılacaktır” denildi.

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

 

TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

11.317 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI AÇIKLAMALAR

 1. 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 11.317 sürekli işçi alımı yapılacaktır.

 

 1. Adayların, başvuru işlemlerini tamamlamadan önce iş bu ilan metninde belirtilen açıklamalar ve başvuru şartlarını dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu ilanda belirtilen şartları taşımayanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine ait olacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

 

 1. İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iskur.gov.tr adresi üzerinden 28/11/2022 – 02/12/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

 

 1. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde, alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

 

 1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacaktır.

 

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.

 

 1. İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

 

 1. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

 

 1. Bakanlığımızca ilan edilen kadrolara asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

 

 1. Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

 

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil

 

 1. Aynı meslek için farklı öğrenim düzeyinden/bölümden (ortaöğretim/ön lisans/lisans) mezun olmak aday lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecektir.

 

 1. Halihazırda, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda görev yapanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları İş bu ilan metninin 2 nci maddesinde belirtilmesine rağmen çalıştığını belirtmeyerek başvuru yapan adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza isimleri bildirilse dahi kuraya alınmayacaklardır.

 

 1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.

 

 1. Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

 

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)

 

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

 

 1. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış

 

 1. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (28/11/1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

 

 1. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

 

 1. Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

 

 1. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip

 

 1. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli

 

 1. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

 

* Sürekli işçi kadroları (çalıştırılacağı ili, meslek adı, kadro sayısı ve diğer bilgiler dahil)

ekte gösterilmiştir.

 

*Adaylar,      https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx      adresinden     ilan sorgulaması yapabilirler.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

 

 

MESLEK, ÖĞRENİM DURUMU VE ÖZEL ŞARTLAR

S.N. MESLEK ADI ÖĞRENİM DÜZEYİ MEZUN OLUNAN BÖLÜM/PROGRAM ÖZEL ŞARTLAR
 

 

 

1

 

 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

EN AZ 5 YILLIK

İLKOKUL

(YETİŞKİNLER II. KADEME EĞİTİMİ

BAŞARI BELGESİNE SAHİP OLANLAR

DAHİL)

İLKÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN (5 YILLIK İLKOKUL MEZUNU İLE 8 YILLIK İLKÖĞRETİM OKULUNDAN 6., 7. VE

8. SINIFI TERK EDENLER DE DAHİL) VEYA ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN VEYA

ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA

LİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK.

 
 

 

 

 

2

 

 

 

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)

 

 

 

ORTAÖĞRETİM ÖN LİSANS

LİSANS

 

 

 

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN VEYA ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA

LİSANS BÖLÜMLERİNİN BİRİNDEN MEZUN OLMAK.

1.  5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN

GEREĞİNCE GEÇERLİLİĞİ DEVAM EDEN ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA

SAHİP OLMAK. (SİLAHLI ÖZEL

GÜVENLİK KİMLİK KARTINA SAHİP OLANLAR DA BAŞVURU YAPABİLİR.)

2.  ENGELLİ VEYA ESKİ HÜKÜMLÜ

OLMAMAK.

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRİKÇİ

(GENEL)

 

 

 

 

 

 

 

ORTAÖĞRETİM ÖN LİSANS

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ; ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARININ BİRİNDEN VEYA ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANININ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK DALINDAN VEYA

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANININ ENDÜSTRİYEL KONTROL DALINDAN VEYA DENGİ ALAN/DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK

VEYA

ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ;ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ, ELEKTRİK,ELEKTRONİK, ELEKTRİK-

ELEKTRONİK, ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK, ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK VEYA

DENGİ PROGRAMLARDAN MEZUN OLMAK.

 
 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM

BAKIM ONARIM VE ARIZA

GİDERME

ELEMANI

 

 

 

 

 

 

ORTAÖĞRETİM ÖN LİSANS

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ; BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VE DALLARININ BİRİNDEN VEYA DENGİ ALAN/DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK

VEYA

ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ, BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ, BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ, BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ, BİLGİSAYAR DONANIMI, BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ, MUHABERE VE ELEKTRONİK BİLGİ

SİSTEMLERİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN

MEZUN OLMAK VEYA DENGİ PROGRAMLARDAN MEZUN

OLMAK.

 
 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

MARANGOZ

 

 

 

 

ORTAÖĞRETİM ÖN LİSANS

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ; AHŞAP TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI VEYA MOBİLYA VE İÇ MEKAN

TASARIMI ALANI VE DALLARININ BİRİNDEN VEYA DENGİ ALAN/DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK

VEYA

ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; AĞAÇ İŞLERİ VEYA

MOBİLYA VE DEKORASYON ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA DENGİ PROGRAMLARDAN MEZUN OLMAK

 
 

 

 

 

 

 

4

 

 
S.N. MESLEK ADI ÖĞRENİM DÜZEYİ MEZUN OLUNAN BÖLÜM/PROGRAM ÖZEL ŞARTLAR
 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

ISITMA VE SIHHİ TESİSATÇI

 

 

 

 

 

 

ORTAÖĞRETİM ÖN LİSANS

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ; TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI VE DALLARININ BİRİNDEN VEYA DENGİ ALAN/DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK

VEYA

ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; YAPI DONATIM

TEKNOLOJİSİ, SIHHİ TESİSAT, TESİSAT TEKNOLOJİSİ, YAPI TESİSAT TEKNOLOJİSİ, YAPI İNŞAAT, DOĞALGAZ,ISITMA VE SIHHİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ, SIHHİ TESİSAT VE DOĞALGAZ, DOĞALGAZ VE ISITMA, DOĞAL GAZ VE

ISITMA, DOĞALGAZ VE BORU HATLARI TEKNOLOJİSİ, GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ, DOĞALGAZ VE TESİSATI

TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA DENGİ PROGRAMLARDAN MEZUN OLMAK.

 
 

 

 

7

 

BİYOMEDİKAL CİHAZ

TEKNOLOJİLERİ SERVİS DESTEK ELEMANI

 

 

ORTAÖĞRETİM ÖN LİSANS

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ; BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI VE DALLARINDAN VEYA DENGİ ALAN/DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK

VEYA

ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS PROGRAMINDAN VEYA DENGİ

PROGRAMDAN MEZUN OLMAK.

 
 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

İNŞAAT BOYACISI/ BOYACI

 

 

 

 

 

ORTAÖĞRETİM ÖN LİSANS

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ; İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI VEYA AHŞAP TEKNOLOJİSİ ALANI – AHŞAP YAPI (DOĞRAMACILIK) DALINDAN VEYA DENGİ ALAN/DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK

VEYA

ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; BOYA TEKNOLOJİSİ,

İNŞAAT VE SANAYİ BOYA UYGULAMA TEKNOLOJİSİ, BOYA VE İZOLASYON UYGULAMA TEKNİKLERİ, YALITIM

TEKNOLOJİSİ, YAPI YALITIM TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS

PROGRAMINDAN VEYA DENGİ PROGRAMINDAN MEZUN

OLMAK

 
 

9

KLİNİK DESTEK ELEMANI (HASTANE)  

ORTAÖĞRETİM (LİSE VE DENGİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI – HEMŞİRE YARDIMCILIĞI, EBE YARDIMCILIĞI, SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ DALININ BİRİNDEN MEZUN

OLMAK.

 
 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

HASTA

KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME GÖEVLİSİ

 

 

 

 

 

ORTAÖĞRETİM ÖN LİSANS

LİSANS

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI VE DALLARININ

BİRİNDEN VEYA DENGİ ALAN/DALININ BİRİNDEN MEZUN

OLMAK VEYA

HALKLA İLİŞKİLER, HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, İLETİŞİM VE HALKLA

İLİŞKİLER ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN

OLMAK.

HALKLA İLİŞKİLER, HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK, REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM LİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 28/11/2022 – 02/12/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

 

reklam

YORUM ALANI

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.