reklam
reklam
hava
DOLAR %
EURO %
GRAM ALTIN %
ÇEYREK A. %
BITCOIN %
SON DAKİKA
reklam
Google News

Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 1.183 Sözleşmeli Personel ve 30.000 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

Son Güncelleme :

28 Kasım 2022 - 10:47

reklam
Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 1.183 Sözleşmeli Personel ve 30.000 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı
reklam
Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 1.183 Sözleşmeli Personel ve 30.000 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

31.183 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında 1.183 sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 30.000 sözleşmeli sağlık personeli olmak üzere toplam 31.183 sözleşmeli personel Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır.

Sözleşmeli personel pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ekte gösterilmiştir.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2022 KPSS Lisans, ön lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2022-KPSS Ön Lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2022-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları kullanılacaktır.

Adaylar tercihlerini, 30 Kasım 2022 –5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre sözleşmeli personel veya 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında veya kamu üniversite tıp fakültesi hastaneleri/sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlardan 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenler, bu tercih kılavuzunda belirtilen pozisyonları tercih etmemeleri gerekmektedir. Bu durumda olup da tercihte bulunanların ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri yapılsa dahi anılan mevzuat gereği atamaları yapılmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre veya Sağlık Bakanlığı ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dahil) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına

 

İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm:“…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler:“…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

  1. Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
  2. Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,
  3. Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

SAĞLIK BAKANLIĞI

2022/11 KPSS ÖZET TABLOSU (31.183)

663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARININ UNVAN/BRANŞ VE ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI
UNVANI ÖĞRENİM DÜZEYİ TOPLAM
ORTAÖĞRETİM ÖN LİSANS LİSANS
BİYOLOG     27 27
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ     98 98
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ     41 41
DİYETİSYEN     245 245
EBE     1.470 1.470
FİZYOTERAPİST     490 490
HEMŞİRE 833   4.998 5.831
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)     28 28
ODYOLOG     25 25
PERFÜZYONİST     25 25
PSİKOLOG     245 245
SAĞLIK FİZİKÇİSİ     32 32
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) 79     79
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 15     15
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) 520     520
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) 69     69
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) 89     89
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP)   23   23
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI)   304   304
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT)   147   147
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ)   460   460
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI)   83   83
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ)   98   98
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ)   126   126
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE)   196   196
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ)   25   25
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM)   490   490
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ)   177   177
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM)   1.098   1.098
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ)   49   49
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR)   421   421
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ)   114   114
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN)   20   20
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ)   129   129
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ)   49   49
SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG)   20   20
SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ)   27   27
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN)   499   499
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)   15.537   15.537
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM TEKNİKERİ)   490   490
SOSYAL ÇALIŞMACI     89 89
TOPLAM 1.605 20.582 7.813 30.000

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4(B) MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARININ UNVAN/BRANŞ VE ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI
UNVANI ÖĞRENİM DÜZEYİ TOPLAM
ORTAÖĞRETİM ÖN LİSANS LİSANS
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 483     483
MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL)     116 116
MÜHENDİS (BİLGİSAYAR)     70 70
MÜHENDİS (İNŞAAT)     27 27
MÜHENDİS (ELEKTRİK-ELEKTRONİK)     10 10
MÜHENDİS (ÇEVRE)     15 15
MÜHENDİS (ENDÜSTRİ)     24 24
DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ     38 38
BÜRO PERSONELİ     400 400
TOPLAM 483 0 700 1.183

 

reklam

YORUM ALANI

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.